We krijgen vaak de vraag om een concept uit te werken. In de vraag liggen dan de grote lijnen maar ook de kleinste details al vast.

Door te werken vanuit het concept of het middel, verlies je gemakkelijk uit het oog wat je wilt bereiken, wie je doelgroep is en wat je van je doelgroep verwacht. 

Conceptontwikkeling geeft eerst antwoord op die vragen. Ook kijken we naar de bedrijfsvisie. We formuleren heldere doelen.
Pas daarna ontwikkelen we een concept, dat we steeds verder uitbouwen tot een goed concept.
Op basis daarvan bouwen we aan een sterke digitale publicatie waarmee we je doelgroep bereiken en het je oplevert wat je ervan verwacht.

We vertellen je wat conceptontwikkeling jou kan opleveren en waarom het zo belangrijk is.